سلام طاها به گروه گروه ادبیات ششم خوش امدید ? ساعت : 18:22

سلام طاها
به گروه گروه ادبیات ششم خوش امدید ?

ساعت : 18:22

———————————————-

خوش،امدیی

———————————————-

سلام خانم ناجی این ی میانجی در کلمه خدایا را جز منادا هست؟

———————————————-

خدای +ا

———————————————-

ممنونم

———————————————-

1139485125_288023

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید