سلام شب بخیر یک وسه چهارم هکتار چند متر مربع چند سانتی…

سلام شب بخیر یک وسه چهارم هکتار چند متر مربع چند سانتی متر مربع چند دسی متر مربع چند دکا متر مربع چند هکتو متر مربع است ممنونم

———————————————-

۷/۴×۱۰۰۰۰=۱۷۵۰۰ مترمربع
۷/۴×۱۰۰۰۰۰۰۰۰=۱۷۵۰۰۰۰۰ سانتی متر مربع
۷/۴×۱۰۰۰۰۰۰=۱۷۵۰۰۰۰ دسی متر مربع
۷/۴×۱۰۰=۱۷۵ دکامتر مربع

———————————————-

ممنونم ببخشیدهکتو مترو ننوشتید

———————————————-

خواهش میکنم.هکتومتر اسم دیگر هکتار است.

———————————————-

هکتومتر همون هکتار هست

———————————————-

درسته شرمنده ببخشید

———————————————-

برقرار باشید?

دیدگاهتان را بنویسید