سلام.درکدام گزینه نیروی مقاومت هوامفید نیست؟الف.پایین…

سلام.درکدام گزینه نیروی مقاومت هوامفید نیست؟الف.پایین آمدن چترباز.ب.حرکت قایق بادبانی.ج.حرکت سریع هواپیما درآسمان.د.حرکت توربین های بادی به هنگام وزش باد.

———————————————-

ج وقتی هواپیما سرعتش زیاد شود، باید کمترین مقاومت را در برابر هوا داشته باشد

———————————————-

به نظر من پایین آمدن چتر باز

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید