دوستان درسته میگن رتبه بندی لغو میشه؟

دوستان درسته میگن رتبه بندی لغو میشه؟

———————————————-

نه دروغه .رتبه بندی پا برجاست

———————————————-

دیروز نامە اومدە برا مدرسە ک رتبە یک رو فعلا حذف کردن ?

———————————————-

حذف نکردن رتبه یک ی ازمون هست انجامش میدن بعد از بهمن ماه اعمال میشه ‌واسشون

———————————————-

یعنی رتبه یک ها شامل نمیشن؟

———————————————-

بخشنامە اومدە حذف شدیم فعلا معلوم نی چی میشە

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید