اگر گفته تقسیم را انجام دهید انجام میدن ولی اگرشرط بزارن…

اگر گفته تقسیم را انجام دهید انجام میدن ولی اگرشرط بزارن مثلاً تادورقم اعشاردرخارج قسمت باید باتوجه به اون انجام بدن

———————————————-

خب اگه نگه تا دو رقم یا یه رقم جواب باقی مانده اعشاری نمیشه

———————————————-

چرا خودتقسیم را انجام می‌دهیم و باقی مانده هم اعشاری میشه
این تقسیم تقسیم نوع دوم است به تقسیم اصلی خارج قسمت و باقی مانده را انتقال میدهیم
خارج قسمت ثابت باقی مانده درعددی که مقسوم ومقسوم علیه ضرب کردیم ،،تقسیم میشه

———————————————-

چرا میشه. هر باقی مانده ای که به دست آوردیم رو باید بر عددی که در مقسوم ومقسوم علیه ضرب کردیم تا ممیز حذف بشه. باید باقی مانده را بر آن تقسیم می کنیم.

———————————————-

دقیقا?

دیدگاهتان را بنویسید