1134043354_250972

1134043354_250972

———————————————-

سوال دومی اسونه خودت حل کن بعد ما اینجا اشکالتو میگیم

———————————————-

نیاز به کمک

———————————————-

برا کم نمیشه گفت

———————————————-

کمک کنید

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید