? دانش‌آموزان با توان تحلیل و پردازش بالا در مدارس سمپاد…

? دانش‌آموزان با توان تحلیل و پردازش بالا در مدارس سمپاد جذب می‌شوند
?رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال تغییر خاصی در آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد نداریم.

?فاطمه مهاجرانی در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره تغییرات آزمون ورودی مدارس سمپاد اظهار‌ کرد: تلاش می‌کنیم به سمتی برویم که انتخاب دانش‌آموزان را به سمت فرایندی سوق دهیم که انتخاب دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان صرفاً با آزمون نباشد البته تا زمانی که به اینجا برسیم تأکید داریم فرایند سنجش از جنس جهش تحصیلی نباشد و #سنجش_هوش باشد و در این مسیر حرکت می‌کنیم.

? امیدوارم سال‌های آینده به سمت آزمون‌های چندلایه برویم، به صرف یک آزمون نمی‌توان گفت برخی دانش‌آموزان برتری معناداری دارند.

?امسال آزمون پایه هفتم مدارس #سمپاد تغییر نمی‌کند

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید