?سرعت امواج لرزه ای در گوشته ی زیرین بیشترین هست . بجز…

?سرعت امواج لرزه ای در گوشته ی زیرین بیشترین هست .

بجز تراکم مواد ، خاصیت الاستیسیته یا کشسانی مواد هم در سرعت امواج لرزه ای موثرند و در عامل تراکم و کشسانی در گوشته زیرین بیشترین میزان هست .

سرعت انتشار امواج لرزه‌ای طولی، به دو عامل زیر بستگی دارد :

۱- چگالی (تراکم) ۲- خاصیت الاستیسیته (کش‌سانی)

از آنجایی که خاصیت کش‌سانی بخش‌های پایینی گوشته زیرین، بیشتر از خاصیت کش‌سانی هسته داخلی است، سرعت امواج لرزه‌ای در گوشته زیرین، بیشتر از هسته داخلی است. خاصیت الاستیسیته یا کش‌سانی، از خاصیت‌های شدتی یک ماده است.
در این خاصیت هنگامی که به جسم یا ماده‌ای نیرو وارد می‌کنیم، دچار تغییر شکل می‌شود. با افزایش نیرو، جسم دچار تغییر شکل بیشتری می‌گردد. در صورتی که نیرو را حذف کنیم، جسمی که خاصیت کش‌سانی دارد، مجددا به شکل اولیه خود باز می‌گردد؛ اما موادی که خاصیت کش‌سانی کمتری دارند، کاملا به شکل اولیه خود باز نمی‌گردند.
به فایل زیرین که تصویر آن از کتاب علوم رشادت مبتکران آورده شده دقت کنید .???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید