‍ صبح که شعرم بیدار می‌شود می‌بینم بسترم سرشار از گُلِ…

‍ صبح که
شعرم بیدار می‌شود
می‌بینم بسترم سرشار از
گُلِ عشقِ توست
و عشق تو آفتاب است
آنگاه که
درونم طلوع می‌کنی و
می‌بینمت
#شیرکو_بیکس
درودها
صبحتان نیکو،گل عشق خدا دروجودتان شکوفا باد
??
@bare30p

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید