ی کار بهتر در حد ششم بچه های بزرگی هستن

ی کار بهتر در حد ششم بچه های بزرگی هستن

———————————————-

اره دیگ

———————————————-

منم ششم دارم برا نویسنده شاعر دانشمندان شناسنامه درست کردیم به دیوار نصب

———————————————-

????

———————————————-

اول باید توجیه بشن و یادشون بدی

———————————————-

اره افرین موفق باشین گلم

———————————————-

ممنون جان همچنین

———————————————-

زهراهستم

دیدگاهتان را بنویسید