#یک_جرعه_کتاب ? گفتم: «آزادی یعنی که انسان این امکان را…

#یک_جرعه_کتاب ?

گفتم: «آزادی یعنی که انسان این امکان را داشته باشد شک کند، اشتباه کند، جست‌وجو کند، حرفش را بزند، بتواند به هر مقام ادبی و هنری و فلسفی و چه مقام مذهبی و اجتماعی و حتی سیاسی نه بگوید!» 
آن مقام بلندپایه فرهنگی با حالتی انزجارآلود گفت: «این که شما می‌گویید یعنی ضد انقلاب!»

? خروج اضطراری
✍? #اینیاتسیو_سیلونه

———————————————-

با تمام وجود ، غمگینم …
از جهانی کناره می‌گیرم
با تمام وجود می‌گریَم ،
با تمام وجود ، می‌میرم …

چه بگویم که در خودم حتی؛
خنجری داشتم علیهِ خودم !
زخم‌ها از درون، اصابت کرد
از درون، بی دفاع، کشته شدم

پیِ درمان کجا بگردم من ؟
پیِ خنجر ، زمانه را گشتم
از خودم زخمی ام، بدون دلیل ؛
کلّ خاورمیانه را گشتم …

از درونم سقوط کردم، آه …
کسی از حالِ من خبر دارد ؟
مرده‌ام؟ زنده‌ام؟ چه خواهم کرد ؟
کسی اخبارِ بیشتر دارد ؟؟؟

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید