چه رنجی است خوابیدن زیر آسمانی که نه ابر دارد نه باران از…

چه رنجی است خوابیدن
زیر آسمانی که نه ابر دارد نه باران
از هراس از کلمات ،هر شب
خواب‌های آشفته می‌بینیم

به این جهان آمده‌ایم که تماشا کنیم
صندلی‌های فرسوده و
رنگ باخته سهم ما شد
انتخاب ما مرواریدهای رخشان بود

یکی به ما بگویدآیا ما قادریم
دریای آبی و جعبه‌ی مداد رنگیِ
هفت رنگ را به خانه ببریم
و خوشبختیِ سرنگون در آسمان
ابری را صید کنیم

#احمدرضا_احمدی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید