پس هرکی سابقه اش پایین تر و رتبه پایین تر بیشتر اضافه میشه

پس هرکی سابقه اش پایین تر و رتبه پایین تر بیشتر اضافه میشه

———————————————-

بله اینطوره

———————————————-

عجب

———————————————-

ظاهرا مدرک تحصیلی و..

———————————————-

نه ربطی نداره سابقه پایین ها تفاوت تطبیق میگیرن

———————————————-

ولی بند تفاوت تطبیق افزایش نداشتیم

———————————————-

خب کدوم بند با هم تفاوت داشتید

———————————————-

شما مدرکت چیه

———————————————-

ارشد

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید