هرشب این دل قصه ای ازنو حکایت میکند? سر به زانو دارد و…

هرشب این دل قصه ای ازنو حکایت میکند?
سر به زانو دارد و ازغم شکایت میکند

گرچه خوناب جگر خورده دل خوش باورم
بیقرار و خسته اظهار سعادت میکند

رفتی وباور ندارم بعد تو فردا شود
آفتاب و ماه هم دل را شماتت میکند?

کنج این خانه زنی هرشب خیال رفته را
در بغل می‌گیرد و دل را مرمّت میکند?

تا پدر میبیند این دلواپسی های مرا
عاشقانه جای تو ،با من محبّت میکند

قصه ءاین عشق شورانگیز را لبهای من
زیر گوش شمعدانی ها تلاوت می‌کند
??????

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید