نمی شه به این شکل خطا اتفاق بیفته هواپیما روی راداره ، با…

نمی شه به این شکل خطا اتفاق بیفته
هواپیما روی راداره ، با برج مراقبت ارتباط داره ، از همه چیز خبر دارن. اصلا معنا نداره که بگیم یه چیزی اومد بزنیمش، مگه کفتر بازیه؟ یا کلاغ و مرغابیه؟

صحبت های نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید