نمره ی بیست ترکیب وصفی هست یا اضافی؟؟

نمره ی بیست ترکیب وصفی هست یا اضافی؟؟

———————————————-

اضافی

———————————————-

به اخرش تر اضافه کن اگه معنی داد وصفی در غیر اینصورت اضافی

———————————————-

ممنون.

———————————————-

خواهش

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید