معصوم‌ترینِ مردگان کشتگان بمباران‌های هوایی‌اند……

معصوم‌ترینِ مردگان
کشتگان بمباران‌های هوایی‌اند…

هیچ‌چیز به‌اندازهء جنگ
آدم را از آسمان نمی‌ترساند.

بعد از ۳ روز معلوم شد هواپیمای اوکراینی را ایران زده است.

ایران من، تسلیت…?
روز تلخ ایران …

?

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید