فاطمه خانم من پیویتونو گم کردم میشه بیاید پیوی من

فاطمه خانم من پیویتونو گم کردم میشه بیاید پیوی من

———————————————-

سلام عزیزم حذفش کردن

———————————————-

چرا؟؟؟؟

———————————————-

????

———————————————-

ندام

———————————————-

ای بابا

———————————————-

متاسفم

———————————————-

خودمم از گروه میرم

———————————————-

چرا؟؟؟

———————————————-

????

———————————————-

جوک گفتم؟

———————————————-

نه

———————————————-

معظرت میخوام

———————————————-

معظرت با این ظ نیس

———————————————-

اره هول هولکی نوشتم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید