سلام کلمه بی در شعر بابا طاهر به چه معناست؟

سلام کلمه بی در شعر بابا طاهر به چه معناست؟

———————————————-

باشد. بود

———————————————-

ممنونم یعنی است نمیشه؟

———————————————-

خیر

———————————————-

1139485125_287834

———————————————-

استاد ناجی در کتاب کلاغ سفید نوشته بی به معنای باشد و است می باشد.

———————————————-

سلام بود

———————————————-

سلام باشد

———————————————-

درود،هردو درسته باشد یا است

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید