سلام همکارای عزیز یه سوال در این جمله چه ارایه ادبی بکار…

سلام همکارای عزیز یه سوال
در این جمله چه ارایه ادبی بکار رفته ؟

دلبری برگزیده ام که مپرس

———————————————-

کنایه باشد
بازم نظر همکاران
دلبر کنایه از،خداوند،است

———————————————-

ما در مقابل استاد حرفی نداریم‌

———————————————-

من فک کنم مبالغه و مدح باشه
شک دارم ?

———————————————-

خیر مبالغه نداره همکار خوبم

———————————————-

شما لطف دارید،استاد،نیستم همکارن

———————————————-

بازم.ممنونم

———————————————-

1091242663_273020

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید