دوبیتی :حال و هوای روستایی و ساده داره…..رباعی اغلب حال…

دوبیتی :حال و هوای روستایی و ساده داره…..رباعی اغلب حال و هوای فلسفی داره…..البته این بخاطر اولین شاعران بزرگی هست که این قالب رو بکار برده اند………..رباعیات خیام و دوبیتی های باباطاهر گویای این واقعیت هستند

و راه اصلی تشخیص اون ها البته…..همینه که دوست خوبهمون جانان گفتند

دوبیتی با هجای کوتاه شروع میشود…………………مثل خُ………..یک حرف البفبا +یک حرکت کوتاه….میشود یه هجای کوتاه

رباعی با هجای بلند شروع میشود:مثل:با/بی /بو……………یک حرف الفبا +یک حرکت بلند ….هجای بلند میسازه……
??ناجی ? ?

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید