خفته در خاکستر امروز ما شعله ی فردای عالم سوز ما غنچه ی…

خفته در خاکستر امروز ما
شعله ی فردای عالم سوز ما
غنچه ی ما گلستان در دامن است
چشم ما از صبح فردا روشن است
ای سوار اشهب دوران بیا
ای فروغ دیده ی امکان بیا
رونق هنگامه ی ایجاد شو
در سواد دیده ها آباد شو
شورش اقوام را خاموش کن
نغمه ی خود را بهشت گوش کن
خیز و قانون اخوت ساز ده
جام صهبای محبت باز ده

اقبال لاهوری

#خدایا با انرژی نورانیتت ایران را منور کن

??

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید