آنقدر داغ برسرمان آوار شده که زاریهایمان باهم تداخل پیدا…

آنقدر داغ برسرمان آوار شده
که زاریهایمان باهم تداخل پیدا میکند!
آی روزگار!
کمی فرصت تنفس هم بده
شانه های ماراچقدر توانادیده ای بی انصاف؟

———————————————-

چه غریبانه تو با یاد وطن مینالی …
من چه گویم که غریب است دلم در وطنم?
#هوشنگ_ابتهاج

?

———————————————-

هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟
چه ابر تیره‌ای
گرفته سینه تو را
که با هزار سال بارش شبانه روز هم
دل تو وا نمی‌شود..‌.

#هوشنگ_ابتهاج

———————————————-

چه غریبانه مرثیه میخوانم

چه غریبانه در وطنم در عزای،گل های،پرپر شده نوحه میخوانم
خنج به صورت می کشم.
آه آه …….
در گلو فریادی،خفه شده
چه غریبانه شام غریبان به پا میکنم
فغان و آهی،فروخورده در گلو …….

———————————————-

?????

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید