1091242663_272746

1091242663_272746

———————————————-

خوب جلو عدد صفر بذارید
میشن ۳.۷۰و ۳.۸۰
که بین این دو عدد میشه نوشت
۳.۷۱و۳.۷۲و۳.۷۳و ۳.۷۴ و….

———————————————-

تشکر برای همه اعداد میشه این کارو کرد؟؟

———————————————-

بله

———————————————-

???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید