? صفحه ی تقارن محوری ?? این فایل را بعد از پرینت لمینت…

Download

? صفحه ی تقارن محوری

?? این فایل را بعد از پرینت لمینت کنید و به صورت تخته وایت برد، از آن ها بهره ببرید.

?‍? تهیه کننده: ⚜رویا روشن⚜

5️⃣ کانال آموزشی پایه ی پنجم ?
? @professional_teacher_ir

✅ برای آموزگاران فعال و حرفه ای ارسال کنید.

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید