?????????? آنگاه که ناقوس مرگ به صدا در آمد، جیغ بنفشی…

??????????
آنگاه که ناقوس مرگ به صدا در آمد،
جیغ بنفشی فریاد برآورد که لهیب مرگ چنگالهای نحوست را بر زمین می ساید و مهیاست تا کجاوه ی نفرین را به دست تیر غیب رها سازد تا شکوفه های بهار را در سرمای گس کرده ی زمستان، پر بسوزاند و در کام افیون خودسری فرو برد…
و چه اندوهگین فرجامی بود مرگ آسمانی…

سامانی
????

———————————————-

?????

———————————————-

در نیست
راه نیست
شب نیست
ماه نیست
نه روز و
نه آفتاب ،
ما
بیرون ِ زمان
ایستاده ایم
با دشنه ی تلخی
در گُرده های‌مان .
هیچ کس
با هیچ کس
سخن نمی گوید
که خاموشی
به هزار زبان
در سخن است .
در مُرده‌گان ِ خویش
نظر می بندیم
با طرح ِ خنده‌یی،
و نوبت ِ خود را انتظار می کشیم
بی هیچ
خنده‌یی !

???????
احمد شاملو

———————————————-

?????????
و آنگاه که فرشته ی مرگ بر زندگی سایه می اندازد
ناقوس ها به صدا درمی آید تا بهترین فرزندان وطنم را به کام مرگ فرو ببرد
بی صدا و خاموش با هزاران آرزو لبخند به لب با دلی آکنده از امید
سوار بر بال خیال……..
نفیر مرگ بر سرشان فرود می آید آنچنان بی امان که فرصت یک آه وفغان نمی‌دهد…….
و امااااااااا????
مادر می ماند و اندوه بیکران?
من می مانم و اندوه ماندگار از زخم به جا مانده اندوه وطن …..
وطن همیشه محزون????

———————————————-

????

———————————————-

???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید