کدام یک از نتایج و آثار شهادت امام حسین (ع) نیست ؟…

کدام یک از نتایج و آثار شهادت امام حسین (ع) نیست ؟

1)بیدار شدن مردم از خواب غفات

2)ریشه کن شدن ظلم و فساد از حکومت

3)اصلاح امت پیامبر اسلام (ص)

4)الگو شدن قیام امام حسین (ع)برای مردم
سلام پاسخ این سوال گزینه دو میشه؟

———————————————-

گزینه۱

———————————————-

یک درسته

دیدگاهتان را بنویسید