چیشد

چیشد

———————————————-

خدا بهتون کمک کنه که فکر کردین من مسخره کردم من نصیحتش کردم همین

———————————————-

بله ممنون

———————————————-

داری تیکه میندازی دیگ

———————————————-

وا

———————————————-

الان واقعا این بحث داره؟??

———————————————-

??

دیدگاهتان را بنویسید