چگالی ها را در تقسیم بندی لایه ها بر اساس خاصیت فیزیکی…

چگالی ها را در تقسیم بندی لایه ها بر اساس خاصیت فیزیکی لایه ها مقایسه می کنند .
همان طور که می دانید در کتاب دو نوع تقسیم بندی برای لایه های زمین اشاره شده است از نظر
فیزیکی
شیمیایی و ترکیب مواد لایه ها
فیزیکی را در پنجم می خوانند و در حدود تقریبا یک صفحه به صورت خلاصه در ششم مطرح شده که شامل ۳ لایه هست :
پوسته
گوشته
هسته
در تقسیم بندی شیمیایی لایه های زمین به ۵ دسته تقسیم می شوند :
سنگ کره
خمیر کره
گوشته زیرین
هسته بیرونی
هسته درونی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید