هردو کلمه اسم هستن پس میشه ترکیب اضافی

هردو کلمه اسم هستن پس میشه ترکیب اضافی

———————————————-

مهربانی صفت هم حساب میشه

———————————————-

نه نمیشه

———————————————-

راههای امتحان اینکه ترکیب وصفی و اضافی هست را به کار ببرید هر دو مورد براش صدق میکنه برای همین من گیج شدم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید