میشه ج اینو توضیح بدین متشکر

میشه ج اینو توضیح بدین متشکر

———————————————-

ممکنه ج بدین

———————————————-

پاک و خاک قافیه اند

———————————————-

آواز بلند ترکیب وصفی

———————————————-

مشبه فک کنم حذف شده باشه

———————————————-

آواز بلند و خاک مشبه به

———————————————-

اره

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید