محتوای آزمون دوره: #پرورش‌خلاقیت‌ در دانش‌آموزان…

Download

محتوای آزمون دوره: #پرورش‌خلاقیت‌ در دانش‌آموزان
#آذربایجان‌شرقی
? با قابلیت جستجو?
? کد دوره: 91400521
⏱ساعتدوره: 16 ساعت

? تاریخ آزمون: 21 دی 98
? آزمون: در سه بازه زمانی
1️⃣ ساعت 11 تا 12
2️⃣ ساعت 14 تا 15
3️⃣ ساعت 18 تا 19

? نمره قبولی: 12 از 20
? تعداد: 20 سوال آزمون: 20 دقیقه

? Ltms.medu.ir

———————————————-

1062046817_70833

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید