لوزی هم هر چهارتا ضلعش هم اندازه هست چرا محور تقارنش ۲ تا…

لوزی هم هر چهارتا ضلعش هم اندازه هست چرا محور تقارنش ۲ تا هست؟

———————————————-

در چند ضلعی های منتظم علاوه بر ضلعها زوایا نیز برابرند اگر یکی از این دو ویژگی را نداشته باشند نا منتظم به شنار می آیند.

اگه لوزی منتظمی که زوایاش برابر باشن همان مربع میشود که چهار محور دارد
ولی لوزی که مد نظر شماس زوایای داخلیش برابر نیستند دو زاویه باهم برابر و دو زاویه دیگر باهم برابر میشن که جزو چند شکلی منتظم به شمار نمیاد

———————————————-

متشکرم

———————————————-

??????

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید