*سوگ سقوط* کجاست مرثیه سازی که نوحه ساز کند برای این همه…

*سوگ سقوط*
کجاست مرثیه سازی که نوحه ساز کند
برای این همه مادر که داغدار شدند

بیا بنفشه بکاریم دسته دسته کبود
به یاد باغچه هایی که بی بهار شدند

خبر درست، خبر سنگدل، خبر این بود
پرنده ها همه در آسمان غبار شدند…
♣♣♣

———————————————-

اندوه یاران کشت مارا کشت کار
?????????????????????

———————————————-

??????????????

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید