سوال علمی : ??? اگرپرتقالی رایکباربا پوست ویکبارهم بدون…

سوال علمی : ???

اگرپرتقالی رایکباربا پوست ویکبارهم بدون پوست داخل اب قراردهیم چه اتفاقی می افتد

پاسخ ✅✅✅✅

✴️پرتقال باپوست، چگالی میانگینش از پرتقال بدون پوست کمتر بوده و روی آب قرارمیگیره (توجیه با توجه به مفهوم چگالی )
✴️اگر به دقت به پوست پرتقال نگاه کنيد مي بينيد که کيسه هاي خيلي ريزي در آن وجود دارند که هوا درون آن ها محبوس است.
اين کيسه هاي کوچک درست مثل جليقه نجات عمل کرده و باعث مي شوند پرتقال روي آب شناور بماند، اما بقيه ميوه هايي که اين جليقه هاي کوچک را ندارند و شنا هم بلد نيستند به راحتي به زير آب رفته و غرق مي شوند!
کلیپ زیر را در رابطه با این سوال مشاهده کنید????
آزمایش
پرتقال
چگالي

———————————————-

1091242663_272468

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید