سلام نصف ثلث خمس عدد۱۵۰چند میشه ممنونم

سلام نصف ثلث خمس عدد۱۵۰چند میشه ممنونم

———————————————-

وااا

———————————————-

تقسیم کن دیگه

———————————————-

1/2×1/3×1/5×150=

———————————————-

تقسیم کردم جوابش گزینه موردنظرنبود

———————————————-

مگه جواب باید چی در بیاد تا گزینه مورد نظر بشه

———————————————-

1134043354_250360

———————————————-

تقسیم کن ببین چی میشه

———————————————-

گزینه ها اشتباه هستن

———————————————-

1134043354_250363

———————————————-

میشه ۵ ولی درگزینه هانیس

———————————————-

ممنم دیدم شاخ در اوردم چون اصلا گزیته ها اشتباهن و اصلا نمیشه هر کاری کنی که جواب یک کدوم از اونا بشه

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید