سلام ممنون گروه یا کانال اجتماعی تدارین

سلام ممنون گروه یا کانال اجتماعی تدارین

———————————————-

من دارم

———————————————-

یس

———————————————-

برا منم بفرس

———————————————-

اینجا نمیشه

———————————————-

بفرس پی وی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید