سلام مفرد و جمع میخواستم از درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

سلام مفرد و جمع میخواستم از درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

———————————————-

سوال منم میشه جواب بدین

———————————————-

کتاب دست شماست بگردید درس رو پیدا میکنید

———————————————-

این دیگه کاری نداره

———————————————-

خوب ببخشید مفرد جمع میشه توضبح بدین

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید