سلام عزیزان فایل آزمایش های ساده خانگی علوم رو دارید

سلام عزیزان فایل آزمایش های ساده خانگی علوم رو دارید

———————————————-

سلام خودم آزمایش های علوم تو گروهه استفاده کنید

———————————————-

سلام جان من کدام گروه

———————————————-

همین دیگخ

———————————————-

اهان ممنونم مبینا حان

———————————————-

خواهش میکنم??

———————————————-

چراااا

ممنونم

———————————————-

وا میگم خواهش میکنم

———————————————-

اهان آخه استیکر فرستادید متوجه نشدم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید