سلام عزیزان، جواب سوال قسمت《چ》کلمه منادا میشه؟

سلام عزیزان، جواب سوال قسمت《چ》کلمه منادا میشه؟

———————————————-

منادا و ندا
ندا :ای
منادا : حکیم باید هر دوشو بگی عزیز

———————————————-

خیلی ممنون?

———————————————-

خواهش کاری نکردم که?

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید