سلام. سرعت امواج لرزه ای در کدام لایه بیشتر است؟ الف خمیر…

سلام.
سرعت امواج لرزه ای در کدام لایه بیشتر است؟
الف خمیر کره
ب گوشته زیرین
ج هسته داخلی
د هسته خارجی

———————————————-

الف

———————————————-

دلیلش و میشه بگید

———————————————-

هسته خارجی

———————————————-

گوشته زیرین
چون جامد است و چگالی بیشتری دارد

———————————————-

موافقم

———————————————-

هسته داخلی چرا نباشه؟

———————————————-

چون چگالی ان نسبت به گوشته زیرین کمتره

———————————————-

ممنون ??

———————————————-

چگالی داخلی بیشتر نیست؟

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید