روز تلخ ایران ✍️مصطفی داننده ▪️بعد از 4 روز معلوم شد…

روز تلخ ایران

✍️مصطفی داننده

▪️بعد از 4 روز معلوم شد هواپیمای اوکراینی را ایران زده است.

1️⃣ چرا کسی استعفا نمی‌دهد؟ دیگر چه اتفاقی در این کشور باید بیفتد که آقایان صندلی قدرت را ترک کنند و اشتباه خود را بپذیرند؟ واقعا به دل‌مان ماند که یک نفر در این کشور مسئولیت کار خود را قبول کند.

2️⃣- آدمی اشتباه می‌کند. اشتباه را می‌شود قبول کرد اما دروغ را نه! چرا همان روز اول اعلام نکردید؟ چرا سعی در پنهان کاری داشتید؟

3️⃣اعتماد امروز قربانی شد. دیگر مردم هیچ چیز را باور نمی‌کنند حتی اگر در روز روشن به آفتاب درخشان اشاره کنند.

4️⃣- امروز یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخ ایران است. روزی که هم داغ‌دار کشته شدگان این سانحه هستیم و هم قلب‌مان از بی‌صداقتی خون است.

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید