در ترکیب های زیر مو صوف و صفت / مضاف و مضاف الیه را مشخص…

در ترکیب های زیر مو صوف و صفت / مضاف و مضاف الیه را مشخص کنید
خانه ی بزرگ -دبستان قلم – شیشه ی ساختمان

———————————————-

لطفا به این سوال هم پاسخ دهید ممنون??

———————————————-

خانه بزرگ موصوف و صفت،،، اون دوتا مضاف مضاف الیه

———————————————-

اخرش تر اضافه کن اگه معنی داد موصوف وصفت

———————————————-

ممنون

———————————————-

ممنون

———————————————-

خواهش

———————————————-

ممنون

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید