بیت اول درس درریا قلی رکاب بزن این بند چهار جمله دارد…

بیت اول درس
درریا قلی رکاب بزن
این بند چهار جمله دارد
دریا قلی منادا
یا علی شبه جمله نیست
بزن وبگو فعل امر
دین و میهن نهاد جمله ی پایانی
یا علی دربیت منادا نیست

دیدگاهتان را بنویسید