اینطوری متوجه نمیشم

اینطوری متوجه نمیشم

———————————————-

1139485125_287018

———————————————-

بله تقسیمو بلدم

———————————————-

یعنی عددهای بالارو بیاریم پایین وهمرو تقسیم کنیم؟

———————————————-

بله

———————————————-

اهان خب ساده کردن اعداد چگونه هست؟؟

———————————————-

ممنوپم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید