اگه کسی متنی یا فیلمی درمورد درس ۷ علوم داره لطفا بفرسته

اگه کسی متنی یا فیلمی درمورد درس ۷ علوم داره لطفا بفرسته

———————————————-

صبر کن ببینم دارم

———————————————-

تو کانال این گروه هستش

———————————————-

نگاه بنداز یه

———————————————-

1134043354_250728

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید