اعشاری بر ۱۰۰ که رقم هزارمش ۴ ورقم صدم نصف هزارم ورقم دهم…

اعشاری بر ۱۰۰ که رقم هزارمش ۴ ورقم صدم نصف هزارم ورقم دهم ان نه باشد وهیچ عددی هم تکراری نباشد

———————————————-

اینم باویس ممنون میشم برام توضیح بدین

———————————————-

اینم میگید مرسی

———————————————-

سوالو درست تایپ کردی اعشاری بر 100 یعنی چه؟

———————————————-

اون هیچی

———————————————-

103/924

———————————————-

حالا من میگم میشه ۸۷ ممیز ۹۲۴

———————————————-

نزدیک ترینش همین میشه که شما میگین اگه سوال گفته چون شما متن سوال را اشتباه فرستادین

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید