استاد یه سوال اگر تقارن شکل رو نسبت به نقطه به شکل چرخشی…

استاد یه سوال اگر تقارن شکل رو نسبت به نقطه به شکل چرخشی دانش اموز انجام بده این جواب غلطه ؟

———————————————-

استاد این سوال امتحان بود

———————————————-

سلام بستگی داره با چه زاویه ای تقارن چرخشی با زاویه بیشتر یا کمتر
یا 180

———————————————-

دوران یعنی چرخش با زاویه ی تعیین شده حول مرکز

که تقارن چرخشی یعنی با دوران دادن به اندازه ی مشخص حول مرکز, دوباره شکل روی خودش منطبق بشه

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید