احترام استعداد کم نظیر خلاق عجیب پیغمبر معرفی حرف طرف…

احترام
استعداد
کم نظیر
خلاق
عجیب
پیغمبر
معرفی
حرف
طرف
عمیق
احساس
محبت
ظرف
طب
مناجات
عمل
حضرت
اذان
نفوذ
وضعیت

———————————————-

یکی بگه

———————————————-

چیو؟

———————————————-

هم خانواده کلمات رو

———————————————-

احترام محترم
استعداد مستعد
عمیق عمق
احساس محسوس
محبت حب محبوب

طب طبابت

اذان موذن

وضعیت وضع اوضاع

———————————————-

خوب اول خودت بنویس بعد اونایی که نمیتونی ما لهت میگیم

———————————————-

خودم معلمم
همه رو نوشتم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید