1137377008_60350

1137377008_60350

———————————————-

گزینه د جا خالی چیه ؟

———————————————-

معکوس هرکسر ازخود کسر بزرگترویاکوچکتراست

———————————————-

خیلی ممنون

دیدگاهتان را بنویسید